Dostawa

Sprawdź zasięg naszych dostaw na poniższej mapie!

Strefa zielona – bez dopłat
Strefa żółta – dopłata 5 zł/dzień
Strefa czerwona – dopłata 10 zł/dzień
Uwaga! Dopłaty rozkładają się proporcjonalnie na ilość zestawów zamówionych do danej miejscowości.